TAALEIGEN

Voor iedereen die zijn taalcompetenties wil verbeteren op het gebied van schrijven, je durven uit te spreken, lezen of luisteren heeft IKLEERBIJ het programma taaleigen ontwikkeld.

Taal is een manier om je uit te drukken. Iedereen heeft hierin zijn persoonlijke manier ontwikkeld. Goed Nederlands lezen, spreken en schrijven wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor het succesvol doorlopen van een opleiding, solliciteren of te excelleren in je vakgebied. Maar, wat is goed Nederlands? Moet je als slager een koe of een zin kunnen ontleden?

Wij sluiten aan bij de taalcompetenties die voor jou, je leeromgeving en ontwikkeling van belang zijn. Wij helpen je te groeien in de taalverwerving die past bij jouw behoeftes. Samen met een taalcoach maak je, je eigen mindmap. Jij bent het uitgangspunt.

Taal is van iedereen. Dat is onze fylosofie. Dus ook van jou! We helpen je succesvol de taal te gebruiken in jouw eigen context. Je krijgt veel persoonlijke begeleiding en aandacht. Onze taalcoaches staan voor je klaar!

Dit programma geeft je taalkracht!